Dirigentkonferanse

UNOF arrangerer for første gang konferanse for dirigenter, instruktører og musikalske ledere i organisasjonens orkestre. Vi ønsker å lære av hverandre og inspirere til å fortsette det gode arbeidet som skjer i landets barne- og ungdomsorkestre.

UNOF dekker reise, opphold og mat på på konferansen for dirigenter og instruktører fra UNOF-orkestre. Egenandel på reise er 200 kr. Andre deltakere betaler en deltakeravgift på 500 kr.

Rammetidspunktene er: lørdag 10.00 – 17.00 (og felles middag senere), søndag 09.30 – 16.00.

Innhold:

  • Innledninger og påfølgende diskusjoner
  • Repertoarsnakk – ta med dine skatter og del dem
  • Informasjon fra UNOF om dirigentkurs for ungdom
  • Informasjon om UNOF sine prosjekter og støtteordninger
  • Presentasjon og spørsmålsrunde med sommermusikkskolene

Med oss har vi innledere med bred erfaring innen feltet og fra orkestre som drives på forskjellige måter:

Grete Helle Rasmussen har bred erfaring som utøvende pianist, pedagog og forfatter. I flere sammenhenger har hun stått sentralt som idéskaper og produsent av nye konsertformer og samarbeidsprosjekter mellom barn og voksne, amatører og profesjonelle. Hun har også vært ansvarlig for lærerkursene ved Valdres sommersymfoni, og for et nytt undervisningsinitiativ for elever i musikkprosjektet Aprendiz i Brasil. Rasmussen er førsteamanuensis i instrumentaldidaktikk og leder instrumentallærerutdanningen (PPU) på Barratt Due Musikkinstitutt. Vi arrangerer åpen samtale og «spørretime» med Grete, der vi tar opp tema rundt musikalsk ledelse av barn og unge.

John Westbye har i nesten 20 år dirigert Nordstrand skole – og ungdomssymfoniorkester, et orkester som har symfonibesetning helt fra barneskolealder. Orkesteret er kjent for sitt gode sosiale miljø, noe John bidrar stort til. John holder innlegg om miljøskaping i orkester og vil også fortelle om sitt repertoararbeid i orkesteret.

Kjersti Nilsen jobber som fiolinpedagog og dirigent i Sandnes Kulturskole, og leder kulturskolens orkestre Ung Symfoni og Unge Strykere. Hun har også i mange år vært kunstnerisk leder og dirigent for Sommerskolen på Karmøy som UNOF Rogaland arrangerer. Kjersti har i flere år vært nestleder i både UNOF og Esta Norge. Kjersti sier: «Orkesterspill for barn og ungdom ser jeg på som en svært viktig del av opplæringen. Et godt faglig og sosialt orkestermiljø gir samhold, glede og gode musikalske opplevelser, og har hjulpet mang en musikant over ei tung kneik.» Vi får høre om Kjersti sitt arbeid i Sandnes, en av landets største kulturskoler på stryk.

Mathias Gran er utdannet bassist og dirigent fra NTNU og Norges Musikkhøgskole. Han har i 2018 utviklet et dirigentkurs for ungdom i UNOF i 4 nivåer. Han kommer for å fortelle om disse kursene og om hvordan lokale orkestre kan gjennomføre dirigentkurs.

med flere.

Notesnakk – Det blir en egen økt med presentasjon av noter fra Norsk Noteservice og i anbefaler alle å ta med sine «skatter» til inspirasjon for andre.
Vi snakker også om UNOF sin nye kopieringsavtale.

For de som reiser langt er det greit å komme på fredag ettermiddag/kveld.

Påmeldingsfrist 4. januar

Velkommen til en spennende helg i Bergen!