Ålesund orkesterskole 2020

Ca 100 deltakere deltar hvert år og inndeles i Juniororkester, Ungdomsorkester og Kammerorkester. Samarbeid med Fjord Cadenza. Vi har vår egen aktivitetsleder som arrangerer sportslige fritidsaktiviteter, kinokvelder etc. Kursdeltakerne bor i internat. Orkesterskolen gir høye musikalske utfordringer og godt fellesskap mellom deltakerne.

Søknadsfrist: Åpent for påmelding frem til kurset begynner

Pris: Se orkesterskolens nettsider

Kontakt: Kari Standal Pavelich, 951 37 226

www.orkesterskolen.com