Norsk president i WFAO

Carl Ninian Wika er valgt til President i Verdensføderasjonen for amatørorkestre.

Dirigentkurs for ungdom

Er du mellom 13 og 20 år og har lyst til å dirigere? UNOF har kurstilbud både til de med mye og med lite erfaring.

UNOF vokser og vokser

UNOF har vokst med 5,7 prosent siden i fjor, og er nå større enn noen gang.