Vestlandsk sommarsymfoni er avlyst

NASOLs landsstyre hadde møte den 27. mai og vedtok der å avlyse årets Vestlandsk Sommarsymfoni.

Styret hadde en grundig helhetsvurdering basert på de nasjonale forskrifter og retningslinjer og behovet for en avklaring innen 1. juni. Vedtaket er fattet etter også å ha innhentet råd og synspunkter fra Norsk musikkråd og Fjordane folkehøgskule.

For mange usikkerhetsmomenter

Regjeringen planlegger som kjent en trinnvis gjenåpning av landet og innførte trinn to i planen fra 27. mai. Den videre gjenåpningen er avhengig av smitteutvikling og vaksinering, og ingen dato kan gis for når de neste trinnene innføres.

Usikkerheten om hva som vil være mulig eller ikke mulig i august, er derfor for stor til at styret kan satse på at arrangementet lar seg gjennomføre.

Ses i 2022?

Med gjeldende avstandskrav vil et orkester på 75 musikere kreve 255 kvm gulvflate. Aulaen på folkehøgskolen og scenen i Operahuset er begge på ca. 140 kvm og gjør det derfor umulig å rigge et stort orkester.

Styret har vurdert å redusere antall deltakere og endre repertoar, vurdert mulighet for å gjennomføre oppdelt i mindre samspillgrupper med tilpasset repertoar, men har landet på at det av smittevernhensyn var riktig å avlyse.

I 2022 satser vi alt på at kurset kan avholdes på normalt vis, i uke 31, fra 30. juli til 6. august.