Hvordan komme i gang igjen?

Langsomt begynner koronarestriksjonene å mykes opp. Men pandemien er ikke over, og det er vanskelig å si noe sikkert om utviklingen videre.

UNOF og NASOL arrangerer webinar om hvordan orkestrene kan komme i gang med aktivitet igjen, lørdag 29. mai kl. 11.00 – 13.00. Mer informasjon og påmelding finner du her.

Når kan vi spille igjen?

Orkestre må selv vurdere om og når det er aktuelt å begynne med øvelser og konserter, innenfor rammene av hva som er tillatt. Her er noe informasjon som kan hjelpe dere å gjøre disse vurderingene. Ta gjerne kontakt med UNOF eller NASOL om dere med innspill og spørsmål.

Hva gjør UNOF/NASOL?

Musikkorganisasjonene jobber sammen for å koordinere smittevern, og for å komme med innspill til myndighetene. Vi har i det siste vært opptatt av å sikre gode kompensasjons- og stimuleringsordninger for orkestrene.