Skal ditt orkester kjøpe instrumenter?

De Unges Orkesterforbund utlyser nå støtte fra Instrumentfondet for 2021.

Instrumentfondet skal stimulere til rekruttering og gi muligheter til orkestrene til å bygge opp en instrumentbank med kvalitetsinstrumenter.

I år har UNOF ca 1,5 millioner kroner som skal deles ut til innkjøp av orkesterinstrumenter.

Kjøp bratsjer!

Alle orkestre med 3/4 av medlemmene under 26 år kan søke. Det kreves også at orkesteret er frivillig organisert, men orkesteret trenger ikke være medlem av UNOF.

I år vil vi særlig prioritere bratsjer, både rekrutteringsinstrumenter og kvalitetsinstrumenter. Vi oppfordrer også til å kjøpe instrumenter laget av norske instrumentmakere der det er mulig.

Klikk her for å lese mer og søke om støtte.