Orkestre og korona

Vi håper alle orkestermusikere fortsetter å ta vare på seg selv, også etter hvert som brakkesyken begynner å melde seg. I mellomtiden gjør vi det vi kan for å ivareta orkestrenes interesser i denne ekstraordinære situasjonen.

Her har vi forsøkt å samle noen punkter som kan være relevante i denne tiden.

Øving

Vi oppfordrer til fortsatt øving, selv om man må gjøre det hver for seg. Hold gjerne dialog med andre i ensemblet eller instrumentgruppen, med dirigent eller instruktør.

Det finnes mange muligheter for elektronisk undervisning fra dirigent og instruktør, for eksempel via videosystemer som Facetime, Google Duo, Zoom, Skype, Discord eller liknende. Hør med orkesteret ditt hvordan dette kan gjøres.

Det går an å gjøre avtaler med dirigenter og instruktører om hjemmeundervisning, også dersom orkesteret hyrer inn disse gjennom kulturskolen. Det krever kanskje litt å finne ut av, men det er mange som er i samme situasjon og deler erfaringer på nettet.

Norsk kulturskoleråd på nett og Facebook deler mange interessante tips til hvordan man kan legge til rette for fjernundervisning. Se gjerne også denne videosnutten som UNOFs Espen Johansen har laget, eller bli inspirert av KORK som spiller Bojarenes inntogsmarsj i karantene.

Dirigenter og instruktører

Norges Musikkorps Forbund har skrevet en informativ guide til hvordan man kan håndtere avtaler med dirigenter og instruktører når øvelser blir avlyst. Den er like relevant for orkestre, så bruk gjerne denne.

Partiene på Stortinget har gått sammen om en krisepakke som inkluderer dirigenter og instruktører. For dirigenter som er freelancere og selvstendig næringsdrivende har regjeringen vedtatt:  Selvstendig næringsdrivende og frilansere – etter 17 dager uten inntekt, kan de få 80 prosent av inntekten sin fra Nav. Dessuten får de rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire.

UNOF arbeider sammen med andre musikkorganisasjoner med å få til mer informasjon om dette, og håper vi kan få laget en slags «bruksanvisning» for dette, siden det vil være helt nytt for de aller fleste orkestre, dirigenter og instruktører.

Avlyste arrangementer

Mange arrangementer i den nærmeste fremtiden har blitt avlyst, og mange lurer på hva som skal skje med planlagte arrangementer et stykke fram i tid. Ofte kan avlysning medføre kostnader til leverandører og lokaler. Et alternativ til å avlyse, kan foreløpig være å flytte arrangementet til høsten.

Vi kan også anbefale en kikk innom LNUs ressursside om koronasituasjonen for barne- og ungdomsorganisasjoner.

UNOF og NASOL anbefaler at alle orkesteraktiviteter som innebærer at man fysisk møtes avlyses inntil videre. Det gjelder både konserter, øvelser, møter og sosiale aktiviteter.

Alle UNOFs arrangementer fram til påske er innstilt og blir ikke gjennomført. Det gjelder også dirigentkurset 27.-29. mars og Vestlandsfestivalen.

Våre administrasjoner har hjemmekontor, og vil besvare henvendelser og drive organisasjonene videre etter beste evne.

Foreløpig er ikke UNOF/NASOLs felles landsmøte, UNOFs sommermusikkskoler eller Vestlandsk Sommarsymfoni avlyst. Vi kommer til å vurdere situasjonen fortløpende.

Kulturarrangementer er inntil videre forbudt.

Penger

Mange sektorer kommer til å merke koronakrisen økonomisk, også det frivillige musikklivet. En kartlegging foretatt av Norsk Musikkråd antyder at musikkfrivilligheten kan tape opp mot en milliard kroner.

Det er fortsatt en del som er uklart rundt regjeringens redningspakke til kulturen på 900 millioner, med 600 til idretten og 300 til kulturlivet, en det blir ikke kompensasjon for private arrangører som får mer enn 50 prosent av sin finansiering fra det offentlige. Det blir heller ikke kompensasjon for arrangementer med under 50 deltakere.

Når det gjelder kontingent, anbefaler vi orkestrene å kreve inn ordinær kontingent inntil videre.

Hva med støttemidlene?

UNOFs drømmekonsert-ordning hadde søknadsfrist i går, men få søknader har kommet inn. Søknadsfristen er nå utvidet til 1. april. Vi har forståelse for at det er vanskelig å planlegge arrangementer i nær framtid, se derfor neste punkt.

Har du fått støtte fra UNOF til et prosjekt, en reise eller en konsert som blir utsatt eller avlyst? I så fall blir tilskuddene stående, slik at det forhåpentligvis vil være mulig å gjennomføre arrangementet senere. Støtten  brukes til en tilsvarende aktivitet, selv om det tar lang tid — kanskje 1-2 år — før dere får gjennomført noe tilsvarende. Dere kan også bruke støtten til å dekke faktiske kostnader dere har hatt i forbindelse med planleggingen, eller kostnader dere har fått som følge av kansellering av aktiviteten. Ta kontakt med UNOF dersom du har spørsmål omkring dette.

Forsikringsordningen

Forsikringsordningen til UNOF og NASOL dekker dessverre ikke avlyste reiser i forbindelse med koronaviruset. Forsikringen dekker instrumenter og ulykker, mens reiser og avbestillinger av reise dekkes av reiseforsikring.