Beethoven blir 250 år

Hva har Ludvig van Beethoven med naturvern å gjøre? Kanskje mer enn man skulle tro.

Til neste år ville Beethoven blitt 250 år, og en rekke tyske kulturaktører har gått sammen med Sekretariatet til FNs klimakonvensjon for å markere komponisten, sammen med naturen som så ofte inspirerte ham.

Earth Day 22. april, og FNs miljødag 5. juni, skal hans 6. symfoni («Pastoral«) spilles av orkestre over hele verden. Dette gjøres for å markere forbindelsene mellom mennesker og resten av naturen.

Et stort utvalg av ulike ensembler er tilsluttet prosjektet, blant annet Oslo-filharmonien, som skal spille Pastoral-symfonien i Bodø. Deltakerne er ikke bare symfoniorkestre, men også for eksempel jazzensembler og elektronikaartister.

Alle deltakerne skal samtidig presentere en personlig erklæring om å bevare miljøet. De skal fortelle hvorfor klima- og miljøbevissthet er viktig for dem og formulere en visjon om et liv i harmoni med naturen.

Vil noen orkestre i NASOL eller UNOF slenge seg på og spille Beethoven? Mer informasjon finnes på prosjektets nettsider.