Søk støtte fra Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Ordningen er nå utvidet til til å omfatte flere musikksjangre (kor, korps og klassisk), samt amatørteater- og frivillig teaterformål.

Ordningen er innrettet mot kulturarenaer og arrangør- og utøverfellesskap (inkludert orkestre). Gjennom Musikkutstyrsordningen kan man få støtte til

  • utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, dvs. lydutstyr, lysutstyr og sceneteknisk utstyr og innretninger.
  • utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode
  • bygg og akustisk utbedring av arenaer til musikk.

Årets første søknadsrunde er i gang og søknadsfristen er 1. mars kl 13:00.

NB: Musikkutstyrsordningen har nå skiftet navn til Kulturrom. Oppdatert informasjon om ordningen finner dere på Kulturroms nettsider.