UNOF vokser og vokser

De Unges Orkesterforbund (UNOF) har gått gjennom medlemsregisteret vårt, og har noen tall å fortelle om som vi synes er spennende.

  • UNOF har vokst med 5,7 prosent siden i fjor, og er nå større enn noen gang. Året før var veksten på 7,1 prosent.
  • Vi har totalt 5 428 medlemmer som spiller i barne- og ungdomsorkestre over hele landet.
  • Gjennomsnittsalderen på våre medlemmer er 14 år, og fordelingen er ca 70-30 mellom jenter og gutter.

Ruster opp organisasjonen

UNOF har i løpet av de siste tyve årene mer enn doblet medlemstallet. Det siste året har vi bl.a. utvidet stillingene på hovedkontoret, og UNOF Nord-Norge har ansatt en prosjektmedarbeider for å bygge opp og utvikle orkestermiljøene i Troms og Finnmark.

Vi har de siste årene hatt et veldig fruktbart samarbeid med Dextra Musica, og vi har utvidet vårt nasjonale ungdomssymfoniorkester til å bli et toårig prosjektorkester med flere samlinger på ulike steder i landet i løpet av året.

Les artikkel i Ballade.