Even fikk ny obo

– Det er et vanskeligere instrument å spille på, sier Even.

– Men tonen er bedre, rikere på klang. Det er også lettere å få mye lyd i instrumentet.

Even Fredheim (15) spiller i Nordstrand Ungdomssymfoniorkester, og har bakgrunn fra Blokkfløytistene St. Sunniva. Han er en av dem som er utvalgt gjennom Instrumenter i fokus til å disponere en ny obo.

Even var veldig positiv etter å ha prøvd den nye Howarth-oboen i Schagerforlagets lokaler. Det er et komplisert instrument sammenliknet med studentoboen han spilte på tidligere, med flere funksjoner og klaffer som bl.a. gjør det lettere å trille på C.

Oboist og klarinett- og oboreparatør Lene Terese Beck hos Schlagerforlaget har tatt imot og gjort i stand instrumentet. Hun anbefalte Even å venne seg til instrumentet ved å spille fritt, uten noter, for å unngå å ta med seg vanene fra det gamle instrumentet til det nye.

Instrument til inspirasjon

Oboen er kjøpt og spesialutvalgt hos oboprodusenten Howarth i London, og er en modell som er godt egnet for unge musikere. En ny obo koster omkring 60 000 kroner.

Obo er regnet som et av de vanskeligste instrumentene å spille på, og krever mye øving. Å ha et godt instrument vil være en stor inspirasjon for unge musikere.

Instrumentet eies av De Unges Orkesterforbund. Det lånes ut for to år om gangen, inntil musikeren har anledning til å kjøpe et eget instrument.

Instrumenter i fokus

Prosjektet Instrumenter i Fokus er et initiativ fra Valdres sommersymfoni, De Unges Orkesterforbund og Voksenåsen sommer- og vinterakademi. Det er et nasjonalt rekrutterings- og tiltaksprosjekt for instrumentene harpe, obo, fagott, kirkeorgel og kontrabass. Målet er å få flere til å spille disse instrumentene, og til å søke høyere utdanning innen disse instrumentgruppene.

Prosjektet har et treårig perspektiv (2017-2019) og støttes av samtlige norske musikkinstitusjoner og er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Dextra Musica.

Valdres sommersymfoni, UNOF og Voksenåsen sommer- og vinterakademi har alså gått sammen for å iverksette arbeidet. Det er imidlertid ildsjelene og pedagogene for de enkelte instrument som kjenner hvor skoen trykker og som kan bidra med å rette fokus, innsats og samarbeid og slik utgjøre en endring og forhåpentligvis en varig forbedring.